Velkommen til Aker P-drift

Bak Aker P-Drift AS står tidligere medarbeidere fra selskapet AutoPark og Carpark. Medarbeiderne i selskapet har lang erfaring fra bransjen, og vi har en erfaringsbase som dekker alle typer driftsoppdrag. Eiere er aktivt med i driften, noe som betyr at selskapets strategi om langsiktighet blir ivaretatt. Samtidig sikrer aktive eiere at beslutninger på høyere nivå i selskapet ikke blir motivert av finansielle grep, men blir direkte relatert til primæroppgavene som er kontroll og drift av parkeringsanlegg. 

Vår forretningsfilosofi er å være en partner med tett personlig kontakt mot våre oppdragsgivere og levere tjenester av meget høy kvalitet. Vi ønsker å fremstå som en driftsorganisasjon, med fokus på eierskap for økt omsetning og optimalisering av inntekter for våre oppdragsgivere. 

- Vi tenker nytt innen service, inntektsoptimalisering, kvalitet og langsiktighet.
- Vi leverer markedets mest tilpasningsdyktige parkeringstjenester. - Vi er totalleverandør innen kontroll, utvikling og drift av parkeringsområder.

Aker P-Drift er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemda. Aker P-Drift følger standardvilkårene for privat parkeringshåndhevelse.

Noen av våre kunder:

Copyright © Aker P-drift AS - by jskdesign.no