• Drift og levering av parkeringsautomater - Bomsystemer - Drift av alle typer parkeringsanlegg
  • Vi leier ut parkeringsplasser i Stor-Oslo - Drift og administrering av dine utleieplasser
  • På de fleste av våre anlegg kan du benytte mobiltelefonen til å betale for parkeringen
Drift og levering av parkeringsautomater - Bomsystemer - Drift av alle typer parkeringsanlegg1 Vi leier ut parkeringsplasser i Stor-Oslo - Drift og administrering av dine utleieplasser2 På de fleste av våre anlegg kan du benytte mobiltelefonen til å betale for parkeringen3

Vi leverer alle tjenester knyttet parkeringsanlegg


Vi hjelper deg med å få orden på ditt område


AUTOMATISK KONTROLL
Med automatisk kontroll
får du bedre flyt og
kontroll på ditt område.


UTLEIEPLASSER
Vi leier ut p-plasser i Oslo
og kan administrere dine
utleieplasser for deg!


KONTROLLTJENESTER
Vi leverer skreddersydde
kontrolltjenester, sammen
lager vi bestemmelsene


PARKERINGSAUTOMAT
Vi leverer p-automater
og kontrollerer samt
drifter ditt område.

Om oss

Bak Aker P-Drift AS står tidligere medarbeidere fra selskapet AutoPark og Carpark. Medarbeiderne i selskapet har lang erfaring fra bransjen, og vi har en erfaringsbase som dekker alle typer driftsoppdrag.

Eiere er aktivt med i driften, noe som betyr at selskapets strategi om langsiktighet blir ivaretatt. Samtidig sikrer aktive eiere at beslutninger på høyere nivå i selskapet ikke blir motivert av finansielle grep, men blir direkte relatert til primæroppgavene som er kontroll og drift av parkeringsanlegg.

Aker P-Drift er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemda. Aker P-Drift følger standardvilkårene for privat parkeringshåndhevelse.

 

 

Copyright © Aker P-drift AS - by jskdesign.no